Kategorie: Edukace

Jak se stát mistrem konverzace: Raport pro začátečníky i pokročilé

Rád bych se s vámi podělil o mocný nástroj, který změní způsob, jakým komunikujete a budujete vztahy. Tímto nástrojem je rapport - hluboké propojení a vzájemné porozumění mezi dvěma lidmi. Pojďme společně prozkoumat, jak s pomocí uvědomění, zrcadlení a emoční inteligence vytvořit silná pouta důvěry a spolupráce.

Jaký je rozdíl mezi stanovením cílů vs očekáváním

„Nastavení reálných očekávání: Klíč k dosažení vašich cílů“ Jak se snažíme dosáhnout svých cílů, je důležité pochopit rozdíl mezi stanovováním cílů a nastavením očekávání. Cíle jsou to, co chceme dosáhnout, zatímco očekávání jsou úrovní výkonu, kterou očekáváme dosáhnout našich cílů. Cíle by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (SMART). To znamená, že by měly být...

Co je Meta Model?

Meta Model je sadou jazykových vzorů, které vyvinuli Richard Bandler a John Grinder, spoluzakladatelé NLP (Neuro-Lingvistického programování). Meta Model je navržen tak, aby pomáhal identifikovat a vyvracet omezující nebo zkreslené přesvědčení, předpoklady a obecné závěry, které lidé používají ve svém myšlení a komunikaci. Meta Model se skládá ze tří hlavních kategorií jazykových vzorů: Meta Model se v NLP používá jako...

Co je NLP?

Neurolingvistické programování (NLP) je sadou technik a principů pro pochopení a ovlivňování lidského chování a komunikace. Je založeno na názoru, že způsob, jakým myslíme a komunikujeme, ovlivňuje naše chování a zkušenosti. NLP se často používá v oblastech jako jsou terapie, coaching a podnikání, aby pomohly jednotlivcům a organizacím dosáhnout svých cílů a zlepšit svůj výkon. Některé z klíčových technik používaných v NLP zahrnují reframing, anchoring a budování vztahu....

Co jsou podmíněné reflexy?

Podmíněné reflexy jsou chování, které se vyskytuje v reakci na specifickou podmínku nebo podnět. Tyto reflexy se vyskytují u všech druhů zvířat, včetně lidí. Jedním z nejznámějších příkladů podmíněného reflexu je experiment provedený Ivanem Pavlovem na psech. Pavlov začal krmit psy a současně zazvonil zvonek. Po několika dnech začali psi reagovat na zvuk zvonění sliněním, i když nebyla k dispozici žádná potrava. Tuto reakci na zvuk...