NLP Blog

Zaměřujeme se na neurolingvistické programování (NLP) a jeho využití v běžném životě.

Hledáte odpovědi? Klíč máte v rukou vy.

„Pokud změníte způsob, jakým se díváte na věci, věci, na které se díváte, se změní.“ – Wayne Dwyer Často běháme po světě a hledáme odpovědi na otázky života. Hledáme inspiraci, motivaci, vedení nebo směr. To vše proto, abychom se vyhnuli bolesti, zklamání nebo strachu. Při hledání touhy získat v životě více potěšení z lásky, zdraví nebo úspěchu. Není to nakonec to pravé...

Jak a kde začít s osobním rozvojem

Když se rozhodnete začít s osobním rozvojem, je důležité nejprve stanovit si své cíle a plány. Je důležité mít jasnou představu o tom, co chcete dosáhnout, abyste mohli nastavit konkrétní a měřitelné cíle. Jedním z prvních kroků by mohlo být zaměření na své fyzické, mentální a emoční zdraví. To může zahrnovat věci jako pravidelné cvičení, zdravé stravování, spánkovou hygienu a udržování dobré duševní...

Jaký je rozdíl mezi stanovením cílů vs očekáváním

„Nastavení reálných očekávání: Klíč k dosažení vašich cílů“ Jak se snažíme dosáhnout svých cílů, je důležité pochopit rozdíl mezi stanovováním cílů a nastavením očekávání. Cíle jsou to, co chceme dosáhnout, zatímco očekávání jsou úrovní výkonu, kterou očekáváme dosáhnout našich cílů. Cíle by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (SMART). To znamená, že by měly být...

Jaké jsou výhody NLP?

Existuje mnoho výhod pro učení se NLP (přirozeného jazykového zpracování), včetně: Jaké výhody má NLP pro jednotlivce pracující pro korporátní společnost? „Odemknutí potenciálu NLP: Jak posunout svou kariéru v korporátním světě“ Přirozené jazykové zpracování (NLP) je rychle rostoucí oblast, která revolučně mění způsob, jakým komunikujeme a zpracováváme informace. Jako odborník pracující v korporátním prostředí může pochopení NLP otevírat...

Co je Meta Model?

Meta Model je sadou jazykových vzorů, které vyvinuli Richard Bandler a John Grinder, spoluzakladatelé NLP (Neuro-Lingvistického programování). Meta Model je navržen tak, aby pomáhal identifikovat a vyvracet omezující nebo zkreslené přesvědčení, předpoklady a obecné závěry, které lidé používají ve svém myšlení a komunikaci. Meta Model se skládá ze tří hlavních kategorií jazykových vzorů: Meta Model se v NLP používá jako...

Co je NLP?

Neurolingvistické programování (NLP) je sadou technik a principů pro pochopení a ovlivňování lidského chování a komunikace. Je založeno na názoru, že způsob, jakým myslíme a komunikujeme, ovlivňuje naše chování a zkušenosti. NLP se často používá v oblastech jako jsou terapie, coaching a podnikání, aby pomohly jednotlivcům a organizacím dosáhnout svých cílů a zlepšit svůj výkon. Některé z klíčových technik používaných v NLP zahrnují reframing, anchoring a budování vztahu....

Co jsou podmíněné reflexy?

Podmíněné reflexy jsou chování, které se vyskytuje v reakci na specifickou podmínku nebo podnět. Tyto reflexy se vyskytují u všech druhů zvířat, včetně lidí. Jedním z nejznámějších příkladů podmíněného reflexu je experiment provedený Ivanem Pavlovem na psech. Pavlov začal krmit psy a současně zazvonil zvonek. Po několika dnech začali psi reagovat na zvuk zvonění sliněním, i když nebyla k dispozici žádná potrava. Tuto reakci na zvuk...

Jak si vybrat správného kouče

Uvědom si, že za splněným snem nebo cílem je obrovská akce. Pomocí našich snů/cílů/plánů nás naše podvědomí upozorňuje na to, že jsme schopní naše sny uskutečnit a žít život podle sebe. Už Mark Twain řekl, že lidé s novými nápady jsou považovány za blázny tak dlouho, dokud své plány neuskuteční.  Jestli svoje plány chceš dovézt do zdárného konce, máš hned několik...

Čtyři kamarádi

Tento příběh je jeden z mých nejoblíbenějších a často s ním s klienty pracujeme.  Byli jednou čtyři kamarádi, Tomáš, Gabriel, Vašek a Jakub. Znali se velmi dlouho dobu, bydleli ve stejném městě a chodili spolu do školy. Po studiích Jakub odletěl do Ameriky, protože se jako jediný nedostal na svoji vysněnou univerzitu.  Kontakt s kamarády přerušil na osm let. Když se Jakub vrátil zpět do rodné země, chtěl...