Jaký je rozdíl mezi stanovením cílů vs očekáváním

„Nastavení reálných očekávání: Klíč k dosažení vašich cílů“

Jak se snažíme dosáhnout svých cílů, je důležité pochopit rozdíl mezi stanovováním cílů a nastavením očekávání. Cíle jsou to, co chceme dosáhnout, zatímco očekávání jsou úrovní výkonu, kterou očekáváme dosáhnout našich cílů.

Cíle by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (SMART). To znamená, že by měly být jasné a definované, s jasným koncem a plánem, jak se tam dostat. Očekávání jsou na druhou stranu více subjektivní a mohou se lišit v závislosti na jednotlivci. Jsou úrovní výkonu, kterou očekáváme dosáhnout našich cílů.

Je důležité si stanovit reálná očekávání pro sebe, protože nepravděpodobná očekávání mohou vést k zklamání a demotivaci. Nastavení nepravděpodobných očekávání může také vést k prokrastinaci a nedostatku akce, protože cíle se mohou zdát příliš obtížné nebo nedosažitelné. Na druhou stranu, nastavení reálných očekávání nám může pomoci zůstat motivováni a držet se na cestě k dosažení našich cílů.

Při stanovování očekávání je důležité zvážit své vlastní schopnosti a zdroje. Je také důležité brát v úvahu všechny vnější faktory, které mohou ovlivnit vaši schopnost dosáhnout svých cílů. Například, pokud začínáte novou práci a očekáváte, že budete během roku povýšeni, je důležité zvážit politiku společnosti pro povýšení a současný trh práce.

Shrnutím, stanovování cílů a stanovování očekávání jsou dvě odlišné věci. Cíle jsou to, co chceme dosáhnout, zatímco očekávání jsou úrovní výkonu, kterou očekáváme dosáhnout našich cílů. Nastavení reálných očekávání je klíčem k dosažení našich cílů a zůstání motivováni. Pochopením rozdílu mezi stanovováním cílů a stanovováním očekávání se můžeme nastavit na cestu k úspěchu.“