Co je Meta Model?

Meta Model je sadou jazykových vzorů, které vyvinuli Richard Bandler a John Grinder, spoluzakladatelé NLP (Neuro-Lingvistického programování). Meta Model je navržen tak, aby pomáhal identifikovat a vyvracet omezující nebo zkreslené přesvědčení, předpoklady a obecné závěry, které lidé používají ve svém myšlení a komunikaci.

Meta Model se skládá ze tří hlavních kategorií jazykových vzorů:

  1. Vynechání: Jsou to opomíjení nebo obecnění v jazyce, které mazají důležité informace. Příklady zahrnují: „Nemohu to vydržet.“ (Vynechává, na co se „to“ vztahuje)
  2. Zkreslení: Jsou to přehánění, minimalizace nebo jiná zkreslení reality. Příklady zahrnují: „On je vždy pozdě.“ (Přehání frekvenci pozdních příchodů)
  3. Obecnění: Jsou to široké, rozsáhlé prohlášení, která postrádají specifikaci. Příklady zahrnují: „Lidé jsou vždy sobečtí.“ (Obecně se vyjadřuje k chování všech lidí)

Meta Model se v NLP používá jako nástroj pro dotazování a zpřesňování komunikace, pomáhá identifikovat konkrétní informace, které chybí, jsou zkreslené nebo obecněny v použitém jazyce. To může být užitečné v coachingu, terapii a dalších formách osobního rozvoje, aby lidé pochopili předpoklady a omezující přesvědčení, která je mohou brzdit.