Hledáte odpovědi? Klíč máte v rukou vy.

„Pokud změníte způsob, jakým se díváte na věci, věci, na které se díváte, se změní.“ – Wayne Dwyer

Často běháme po světě a hledáme odpovědi na otázky života.

Hledáme inspiraci, motivaci, vedení nebo směr. To vše proto, abychom se vyhnuli bolesti, zklamání nebo strachu. Při hledání touhy získat v životě více potěšení z lásky, zdraví nebo úspěchu. Není to nakonec to pravé štěstí?

Učíme se životu na základě svých minulých zkušeností a očekáváme, že život bude určitý. Často raději zůstáváme v životě na pohodlném místě toho, co je pro nás známé a bezpečné, než abychom přijali změnu a neznámé. Často se bojíme přijmout závazek nebo rozhodnutí, protože nám připadají příliš bolestivé. Příliš mnoho práce a úsilí. Někteří pak raději volí okamžité potěšení, než aby museli myslet na dlouhodobé důsledky.

Je to, jako bychom chodili s klecí na hlavě a hledali klíče. Zapomínáme však, že klíče držíme v rukou – přesněji řečeno v mysli.

To, jak vidíme svět, je pouze naše vnímání. Stejné prožívání určité situace může být pro nás úplně jiné než pro někoho jiného.

Přemýšlejte o tom… můžete se dívat na úplně stejný film a někomu může připadat jako skvělý a někomu jako strašná ztráta času. Proč tomu tak je? Někoho může film při určitých příležitostech vzbudit emoce a jiný jím zůstane nedotčen. Už jste to někdy zažili?

Tady je důvod. V každé situaci nebo v tom, co prožíváme, postupujeme vnitřně a výstupem je naše reakce na danou událost. To, jak na danou situaci reagujeme, se liší, protože každý jsme jiná osobnost s jinými životními zkušenostmi, jiným přesvědčením a hodnotami. Každý máme jiné filtry, kterými tuto zkušenost mažeme, zkreslujeme nebo zobecňujeme.

Z tohoto důvodu se naše realita této zkušenosti liší od reality všech ostatních. V NLP tomu říkáme mapa světa. A každý má svou vlastní mapu světa. Klíčem ke komunikaci je pak pochopení mapy světa druhého člověka. Nebo jinak řečeno, nejprve pochopit jeho realitu, než začneme soudit, předepisovat nebo pomáhat.

Proto to, jak budeme reagovat nebo se chovat na základě počáteční události (zkušenosti), bude mít přímý vliv na výsledky, kterých dosáhneme. Nakonec i na kvalitu našeho života.

Vědomí, že to, co vnímáme (a jak to vnímáme) a jak to pak ovlivňuje nás – naše chování či jednání -, je klíč, který všichni držíme v rukou. 

Pokud přijmeme fakt, že naše mapa světa není územím a že se mohou změnit i naše přesvědčení a hodnoty, můžeme změnit i to, jak svět vnímáme. Můžeme pak změnit to, jak reagujeme nebo se chováme k určitým věcem nebo v určitých situacích. Změnit naše prožívání a z něj plynoucí pocity a emoce. A touto změnou si všímat, jak to může změnit výsledky, kterých v životě dosahujeme.