Co jsou podmíněné reflexy?

Podmíněné reflexy jsou chování, které se vyskytuje v reakci na specifickou podmínku nebo podnět. Tyto reflexy se vyskytují u všech druhů zvířat, včetně lidí.

Jedním z nejznámějších příkladů podmíněného reflexu je experiment provedený Ivanem Pavlovem na psech. Pavlov začal krmit psy a současně zazvonil zvonek. Po několika dnech začali psi reagovat na zvuk zvonění sliněním, i když nebyla k dispozici žádná potrava. Tuto reakci na zvuk zvonění Pavlov nazval „podmíněným reflexem“, protože se vyskytoval jen tehdy, když byl zvuk zvonění spojen s krmením.

Podmíněné reflexy se vyskytují také u lidí. Například, když se člověk dostane do situace, která mu připomíná traumatickou událost, může se cítit stejně jako v době, kdy se ta událost skutečně stala. To je důsledkem podmíněného reflexu, kdy se podnět spojil s emoční reakcí.

Podmíněné reflexy se také využívají v terapii, např. v léčbě fóbií. Cílem je spojit podnět, který vyvolává negativní emoce, s pozitivními emocemi. To se dělá tak, že se pacient postupně seznamuje s podnětem, zatímco je podporován pozitivními emocemi.

V závěru lze říct, že podmíněné reflexy jsou běžnou součástí chování zvířat a lidí. Tyto reflexy mohou být použity k pochopení chování a k léčbě různých poruch.

Jak na to s pomocí NLP?

Díky Ukotvení (v angličtině tzv. Anchoring) neboli tím, když spojíte podnět s chováním.

Příklad: Pavlovovi psi, které jsem již víše uvedli. 

Když zažijeme podnět, který si spojíme s minulým zážitkem, aktivuje se nám vzpomínka na tento minulý zážitek. Toto ukotvení může být v závislosti na vzpomínce pozitivní, negativní nebo neutrální.

Ukotvení je proces připoutání chování k existujícímu nebo novému pocitu. Cílem ukotvení je, aby se cílový pocit vyvolal při opětovném provedení chování. Jedná se o mocný nástroj ze sady nástrojů NLP, který pomáhá lidem vytvářet nové návyky a získávat větší jistotu. Lze ji použít k odstranění takových věcí, jako je kouření, kousání nehtů a negativní samomluva. Lze ji také použít k ukotvení pocitů, jako je radost, láska a vzrušení.

Zamyslete se. Existují konkrétní věci, které potřebujete ve svém životě ukotvit?