Co je NLP?

Neuro - postoje, vzpomínky, přesvědčení, hodnoty.     Zahrnuje to, co si myslíme. 

Lingvistické - co říkáme a jak to říkáme. Slova, která zvolíme, a způsob, jak je poskládáme ve větě. 

Programovaní - dopad toho, co říkáme a jak to říkáme. Vzorce chovaní a strategie podle kterých dosahujeme      nebo nedosahujeme výsledků.

Výhody NLP

  • Naučíte se používat vlastní hlavu
  • Porozumíte svým emocím
  • Začnete efektivně komunikovat
  • Objevíte svoje skryté schopnosti a využijete je ve svůj prospěch
  • Najdete spojení mezi vědomou a podvědomou myslí
  • Upevníte svoji sebedůvěru a sebevíru

CO JE NLP?

Neurolingvistické programování (NLP) je mocný nástroj, který může pomoci jednotlivcům dosáhnout osobního a profesního úspěchu tím, že zkoumá vztah mezi myslí, jazykem a chováním.

NLP poprvé představili v 70. letech 20. století Richard Bandler a John Grinder, kteří se zabývali studiem úspěšných terapeutů a komunikátorů, aby pochopili, jak dosahují svých výsledků.

Od svého vzniku si NLP získala popularitu po celém světě, včetně České republiky, a je aplikováno v různých oblastech, včetně podnikání, vzdělávání, koučování, terapie a osobního rozvoje. Principy NLP mohou jednotlivcům pomoci zlepšit komunikační dovednosti, zvýšit emoční inteligenci, budovat lepší vztahy, překonat omezující přesvědčení a dosáhnout osobních i profesních cílů. 

Jednou z hlavních výhod NLP je její zaměření na individuální prožívání a vnímání reality. Odborníci na NLP věří, že každý člověk má svůj vlastní jedinečný způsob prožívání a vnímání světa, a techniky NLP jsou navrženy tak, aby lidem pomohly pochopit a ovlivnit jejich vlastní myšlenkové vzorce a následně jejich chování. 

Díky NLP si můžete vytvořit nová, silnější přesvědčení a naučíte se kontrolovat své emoce, což vám umožní dělat lepší rozhodnutí a dosahovat požadovaných výsledků bez zbytečného stresu a konfliktů.

Další výhodou NLP je důraz na efektivní komunikaci, která je základem úspěšných vztahů, ať už osobních, nebo pracovních. NLP pomáhá zlepšit schopnost komunikovat s ostatními a tak vytvářet pevnější a kvalitnější vztahy, což zajišťuje větší úspěch v osobním i profesním životě. Procesy NLP také pomáhají jednotlivcům vyvinout schopnosti, které potřebují k dosažení svých snů. Těmito schopnostmi mohou být například sebedůvěra, motivace, rozhodnost, kreativita, empatie a další.

Dalším významným nástrojem NLP je přerámcování, které umožňuje jednotlivcům změnit svůj pohled na určitou situaci nebo událost. Přerámcování je proces, kdy se jednotlivec učí vidět situaci z jiné perspektivy, což mu umožní nalézt nová řešení a překonat překážky.

NLP je životní postoj, který vás učí mít v životě na výběr. Pokud vás síla NLP zaujala a máte zájem se NLP naučit, kontaktujte nás nlpc@nlpc.adacemy. Těšíme se na vás.

VÝHODY ANLP ČLENSTVÍ  

Výhody mezinárodního ANLP členství v České republice

Máte zájem prozkoumat fascinující oblast NLP a stát se profesionálem v oblasti NLP v České republice? 

Pokud ano, dovolte nám, abychom vám představili Lucii Reveco a Davida Kaufmana, zkušené mezinárodní NLP praktiky, trenéry a kouče, kteří v této oblasti již řadu let významně působí.

Jejich posláním je pomáhat jednotlivcům, týmům a organizacím využívat jejich plný potenciál, zlepšovat jejich komunikačních, kooperačních a vůdčích dovedností pomocí technik a nástrojů NLP. Jejich hodnoty jsou založeny na respektu, integritě a autenticitě. Váží si rozmanitosti, inkluze a rovnosti a vytváří kulturu otevřenosti, zvídavosti a růstu. Věří, že každý má potenciál učit se a růst a že NLP může být mocným katalyzátorem transformace a sebepoznání. 

Ať už se potýkáte ve svém osobním či profesním životě s čímkoliv,  NLPC academy vám dokáže pomoci najít efektivní a udržitelné řešení přímo pro vás. Vytváříme bezpečné, podporující a inspirativní vzdělávací prostředí, kde mohou lidé objevit své jedinečné silné stránky, hodnoty a ukotvit svoji sebejistotu, což uplatní ve svém osobním i profesním životě. Jsme přesvědčeni, že NLP není jen soubor technických dovedností, ale také způsob myšlení, filozofie a životní postoj, který zvyšuje vaši kreativitu, odolnost a empatii.

Jako členové a ambasadoři Asociace NLP (ANLP) se zavázali dodržovat nejvyšší standardy profesionality, etiky a dokonalosti v oblasti NLP.  Pravidelně se účastní akcí, konferencí a školení ANLP, aby měli přehled o nejnovějším vývoji a trendech v oblasti NLP a navazovala kontakty s dalšími podobně smýšlejícími odborníky.

Ať už s NLP začínáte, nebo jste zkušený praktik, pomůžeme vám posunout vaše dovednosti a znalosti na vyšší úroveň.

Členství v komunitě ANLP v České republice přináší řadu výhod:

Osobní růst: NLP je přístup, který klade důraz na osobní rozvoj, a členství v komunitě ANLP znamená, že se seznámíte s množstvím zdrojů, technik a strategií pro sebezdokonalování.

Příležitosti k navazování kontaktů: Komunita ANLP se skládá z osob ze všech oblastí života, včetně koučů, terapeutů, lékařů, trenérů a dalších odborníků. Díky členství v této komunitě budete mít možnost navázat kontakty s podobně smýšlejícími jedinci, spolupracovat na projektech a budovat vztahy, které mohou vést k budoucím příležitostem a partnerstvím.

Přístup ke školení a zdrojům: Členství v komunitě znamená, že budete mít přístup k nejnovějšímu výzkumu, technikám a školicím programům. 

Důvěryhodnost a uznání: Členství v komunitě ANLP vám pomůže získat důvěryhodnost a legitimitu v oboru. To je důležité zejména v zemích, kde je NLP stále relativně nové a ne tak široce uznávané. Členství v renomované asociaci vám může pomoci získat uznání a profilovat se jako odborník v oboru.

Profesní rozvoj: Komunita NLP poskytuje řadu příležitostí k profesnímu rozvoji, včetně seminářů, konferencí a dalších vzdělávacích programů. Pokud budete mít přehled o nejnovějším vývoji v oboru, můžete zlepšit své dovednosti a znalosti a posunout svou kariéru na vyšší úroveň.

Osobní podpora: Komunita ANLP je vstřícným a přátelským prostředím, kde se jednotlivci mohou setkávat a sdílet své zkušenosti, problémy a úspěchy. Tím, že budete součástí této komunity, získáte přístup ke kolegům, kteří vám mohou poskytnout emocionální podporu a profesionální vedení, jež potřebujete pro zvládnutí vašeho NLP tréninku nebo životních výzev.

 

Proč si zvolit naši akademii?

Výuka dle zakladatelů
metody NLP

Získáte oficiálně uznávaný
certifikát nebo diplom

Jsme členy mezinárodní
nlp asociace

Novinky o kurzech e-mailem

Zaregistrujte se k odběru zpravodaje a získávejte pravdelné informace o kurzech a vybrané studijní materiály zdarma.

Sledujte jedinečný obsah

Přidejte se k nám na Facebooku a sledujte odborný obsah,
který pro vás bude užitečný ve světě koučování a NLP.

Nepřehlédněte ani další kanály