Můj osobní příběh

Uvědomělý skrze osobní transformace, kterými jsem si sám prošel na více úrovních a v různých fázích života

1. 🟠 Od dětství jsem měl sen a za tím jsem si šel ,i přes přesvědčení a strachu z toho, co ostatní říkají, či tvrdí, že je normální. 

✔️ I když se mi rýsovala zdárná budoucnost, a po škole jsem mohl dále pokračovat ve studiu, přesto jsem udělat krok do neznáma a rozhodnul se jít si za svým dětským snem. Za sebou jsem nechal očekávání a naplánovanou budoucnost a šel směrem, který byl pro mě více o životních zkušenostech a možnostech.

Dodnes se často ptám: „Nakolik nás mohou v životě ovlivnit očekávání druhých o nás samotných a o tom, co bychom měli v životě dělat – a nakolik jsou to opravdu vaše rozhodnutí?"

„Nakolik nás mohou v životě ovlivnit očekávání druhých o nás samotných a o tom, co bychom měli v životě dělat – a nakolik jsou to opravdu naše rozhodnutí?"

2. 🟠 Bez peněz a tvrdou prací v cizím prostředí a jen a pouze s vizí svého lepšího života

✔️ Bez peněz jsem dojel tam, kde jsem musel začít budovat svůj život. Od mytí nádobí v kuchyni po večerech, přípravu sendvičů brzy ráno, hlídání dětí, pracování po restauracích a hotelech, až po své vlastní podnikání. Vše v prostředí, ve kterém jsem se nenarodil, nevyrostl či nemluvil ten samý jazyk. Přesto jsem po celou dobu dělal vše proto, abych se přizpůsobil místním podmínkám a dostával se víš v budování si svého života a kariéry.

Často se lidí ptám: „Jakých zážitků a zkušeností jste v životě měli, které vás upevnili a utvořili, které byste jinak neměli?"

„Jakých zážitků a zkušeností jste v životě měli, které vás upevnili a utvořili, které byste jinak neměli?"

3. 🟠 Bez peněz a tvrdou prací v cizím prostředí a jen a pouze s vizí svého lepšího života

✔️ Po 14 letech v zahraničí a ve světě, jsem se mnohé naučil o místech a lidech a jejich způsobu života, naučil se nové jazyky, studoval v zahraničí a pracoval v předních společnostech v oboru. Vždy jsem byl hnán mou vizí o lepším životě a od toho se odvíjeli i mé plány a cíle. Na druhou stranu jsem tvrdě nesl, když se věci neděli tak, jak jsem plánoval. Mé přílišné upnutí a obava z možné ztráty toho, co jsem do té doby vybudoval ve mně vzbuzovalo pocit zklamání a strachu.

Často si připomínám: „... jak v nás občas takováto ztráta může vyvolat pocit, že v tom celém ztrácíme sami sebe a to, kým opravdu jsme“.

„... jak v nás občas takováto ztráta může vyvolat pocit, že v tom celém ztrácíme sami sebe a to, kým opravdu jsme“

4. 🟠 Úspěšný a kariérně stoupající manažer, který se ale potýkal s velkým stresem a vnitřně se trápil

✔️ Po mém návratu do Čech jsem pokračoval v mé rozběhnuté kariéře, kde jsem jako ředitel dostal za úkol transformovat firmu na výdělečnou. Co jsem ale potřeboval ve skutečnosti byla má vlastní transformace těla. Na jedné straně jsem budoval finanční jistotu a kariérní úspěch, a na druhé straně se mi rozpadalo manželství a můj životní styl se potýkal s velikým stresem. Odrazilo se to na mém zdraví a tom, jak jsem vypadal. Stres jsem řešil útěkem od reality a konzumací alkoholu.

Připomínám si dodnes: „Často v životě chceme to, co nám chybí, nebo to, co považujeme že máme nedostatek. Kdy je ale pro nás dost, je úzká hranice, kterou když nevidíme, pak může postupně ztrácet svůj účel a původní smysl“.

„Kam až šahá naše hranice, kdy máme už dost, neboť začínáme ztrácet náš účel a původní smysl?"

5. 🟠 Bez peněz a tvrdou prací v cizím prostředí a jen a pouze s vizí svého lepšího života

✔️ Sice jsem si splnil dávný sen vlastnit své fitness a koupil si vlastní velké bydlení. Koupil jsem také dům mé rodině. Pořídil jsem si nové luxusní auto. A dále rozvíjel a budoval své podnikání, a přitom všem i řídil firmu jako ředitel. Ale poté, co jsem několikrát ze stresu vyhořel a již dva roky žil v nefunkčním manželství, přišel čas s tím vším něco dělat. Asi nejtěžší rozhodnutí do té doby, kterému jsem musel čelit. Ale před otázkami, které mě k tomu přivedli a které jsem si položil nebylo již uniku. Musel jsem se postavit realitě a transformovat svůj vztah k sobě a partnerovi. Už jsem si nechtěl lhát a trápit se uvnitř z toho, jak jsem nespokojený, a jak jen předstírám, že je vše navenek v naprostém pořádku. Úspěch v kariéře a financích vykoupený neúspěchem ve vztahu k sobě, v manželství a mým životním stylem člověka, kterým jsem opravdu toužil být.

Od té doby se často lidí ptám: „Jak dlouho tolerujete váš životní styl a sebe sami, než se rozhodnete s tím něco dělat? Jak hluboko jste si sami sebou jistí tím, že vaše chování je v souladu s vaším partnerem, a kdy poznáte, že pohár začne přetékat?

„Jak dlouho tolerujeme náš dosavadní životní styl a jak hluboko jsme si jistí tím, že naše chování je v souladu s naším partnerem, a kdy už pohár začne přetékat?"

6. 🟠 Bez peněz a tvrdou prací v cizím prostředí a jen a pouze s vizí svého lepšího života

✔️ Poté, co jsem se rozvedl a narovnal to, co jsme ve vztahu musel, jsem pocítil částečný oddech a úlevu. Cítil jsem opět svobodu a nezávislost do té doby, než to na mě vše dolehlo. Vyřešil jsem pomalu všechny kapitoly v životě, ve kterých jsem trpěl, až na jednu. Na sebe samotného uvnitř. Na jedné straně úleva a na druhé straně jsem stále uvnitř trpěl. Pochopil jsem, že se nejde snažit vystoupit z tohoto kolečka, a přitom nepoučeně dělat ty samé věci. Nevěděl jsem, co to je, co dělám, co mě uvnitř ničí a neumožňuje mi být šťastným. Věděl jsem, že k sobě neznám cestu, která mě dělá šťastným. Ta, která by mě dala možnost si odpustit, najít k sobě lásku a začít si vážit sám sebe. Štěstí není totiž věcí, kterou hledáme zvenčí, ale věc a i pocit, která je uvnitř každého z nás. Pokud nenajdeme vnitřní klid a lásku k sobě, tak klid pro nás v životě nikdy úplně nenastane.

Pochopil jsem, že: „...taková transformace se nedá provést tělem. Je to proces, který jde do větší hloubky.“

„Určitá transformace se nedá provést tělem ale je to proces, který jde to větší hloubky"

7. 🟠 Bez peněz a tvrdou prací v cizím prostředí a jen a pouze s vizí svého lepšího života

✔️ Od té doby jsem došel k spouště uvědoměních v životě a sebe samotného, které dále předávám dál, a které mě změnili k tomu, čím dnes jsem a co dělám. Život nemusíme mít pořád pod kontrolou, místo toho ale máme pod kontrolou to, s jakým klidem na život reagujeme. Být schopni si odstoupit, když je potřeba, bez pocitu, že se vzdáváme. A v tom všem se necítili jako poražení, ale jako vítězové. A to nám přináší v životě ty pravé výsledky, které chceme. Události a naše chyby z minulosti nezměníme, ale můžeme změnit pocity s ní spojené a to, jak sami sebe vidíme a vnímáme.

To nás spojuje s tím, kým opravdu jsme, kým opravdu chceme být a kam směřujeme. Život je koneckonců transformační proces poznání, který určuje naši míru spokojenosti v životě a který se děje pro nás a ne nám.

„Život se děje pro nás a ne nám, neboť je to transformační proces poznání, který určuje míru naší spokojenosti v životě"

Jak můžete začít?

Pokud vás zajímá více o možné spolupráci, tak si můžete sjednat vstupní konzultaci zdarma

Galerie mých osobních tranformací

v různých fázích života a na různých profesních úrovních

TRANSFORMACE TĚLA

Předtím plný stresu, tlustý, přepracovaný, životem otrávený a vyhořelý vrcholový manžer, který se hnal jen za kariérou a pěnězi...Pár měsíců poté, již jako vyměněný. 

TRANSFORMACE VZTAHU (K SOBĚ A OSTATNÍM)

Předtím jsem si nevážil svého života a zdraví. Nebyl jsem naplněný a hledal útěchu jinde, kam jsem ale jen utíkal před realitou života...Poté již přednáším a inspiruji svým příběhem ostatní. 

TRANSFORMACE MYSLI a UVĚDOMĚNÍ

Od úniku a pití po nalezení štěstí a lásky, která je a vždy byla všude kolem. Jen jsem nebyl předtím připraven a uvědoměn natolik, abych ji mohl přijmou a vidět. 

Jak poznat, kdy je ten správný čas na změnu?

Cesta za změnou v životě je někdy očekávaná a chtěná, a jindy k ní vedou až naše životní situace, kterými si zrovna procházíme.

Pokud jsme v životě či na místě, kde vás události neposouvají dál, či neumožnují se posunout dál, je na čase udělat určitá rozhodnutí. Posunout se v životě dál a dosáhnout vytoužené změny a cílů, ale občas znamená dělat věci jinak než doposud.

Je to rozcestí toho, jestli pokračovat a dále prohlubovat to, co u nás vnitřně vyvolává pocit, že nejsme spokojeni – anebo to změnit a vyjít vstříc tomu, co nás vnitřně spojuje a děláv životě šťastnými.

"Změna která je transformační, a ze které vycházíte jako vítěz"

,a která je pro vás dlouhodobá neboť:

Jste v ní schopni uzavřít opakující a vracející se zážitky z minulosti a nahradit staré zašlé vzorce, které vás někdy vědomě a někdy podvědomě drží a neposouvají dál tam, kam byste chtěli. Vrací vás zpět, či drží na tom samém místě ať chcete či ne. Pokud ale uzavřete věci, které vás takto drží a nějakým způsobem limitují, tak je to jako zabouchnout jedny dveře, abyste mohli do dalších dveří spokojeně vejít.

Jste schopni najít pravé důvody toho, co vás dělá dlouhodobě šťastnými a objevit vnitřní klid a vyrovnání. Spojení se sebou a dělání toho, co vám přináší naplnění a udává směr ve vašem životě. Je to jako objevení pokladu, který byl tak dlouho na dosah ruky, a který jste tak dlouho hledali.

Jste schopni lepšího plánování vašich životních cílů a s tím spojených potřeb, které jsou s vámi v souladu a přirozeně v nich nacházíte motivaci. Vaše vize a budování lepšího života pro vás, která vám dává hlubší smysl. Budete mít kompas, který vám bude ukazovat vždy ten správný a pravý směr k vašemu severu.

Jste připraveni lépe navigovat v životních situacích, a to s klidem a přehledem, který je autentický a vždy vás posouvá směrem vpřed a dále. Máte tím možnost, užívat si života, který si budujete a svým přístupem a chováním být příkladem a vzorem ostatním. Budete jako strom ve větru, který má hluboké kořeny pod zemí, a který odolává jakémkoliv silném větru, neboť je pevný ve svých základech.

Bude mít přirozenou tendenci se dále posouvat a vzdělávat. Váš osobní růst bude
v souladu s tím, co je pro vás důležité a potřebné v tom, abyste využívali svůj plný potenciál. Více možností budete brát a využívat, jako více příležitostí pro vás a váš osobní růst. Je to jako když sázíte strom a ptáte se, jak vysoko strom vyroste, a někdo vám odpoví, že tak vysoko, jak jen může vyrůst.

Budete mít možnost se stát lídrem vašeho života a tím i lépe komunikovat vaši vizi navenek. To vám umožní předávat vaše hodnoty dále a podílet se na pozitivní změně ve společnosti a vašem okolí. Můžete tím, zanechat delší stopu a vyšší smyl na
ostatních v tom, proč a jak věci děláte a tím mít větší pozitivní dopad. Je to jako kniha, kterou když otevřete, tak se pokaždé něco nového a přínosného dozvíte a naučíte, co ve vás zanechá pozitivní naladění.

Takováto změna je transformační a vede k více pozitivním dopadům ve více úrovních vašeho života. Navigovat se v ní ale nemusí být proto zrovna lehké. Mít průvodce a možnost se otevřeně a s důvěrou o někoho v tomto procesu opřít, může být velkým pomocníkem na vaší cestě. Někdo, kdo sám takovouto transformací prošel, a který vás bude procesem provázet. Je na vás si postavit a nasměrovat své zrcadlo tak, abyste se v něm celý viděli a poté si položit otázky, která vás nasměrují k rozhodnutí.

To je již vaše rozhodnutí, u kterého nemusím ale mohu být, jako váš průvodce, přítel a kouč.

Kaufman Family s.r.o.

Přívozní 1562/1
Praha 7 - Holešovice

IČ: 04229223

Vedený v evidenci:
Městský soud v Praze C 244407.

 

Kontakt

Email:

info@davidkaufman.cz

info@lstylemovement.cz