Můj osobní příběh

Uvědomělý skrze osobní transformace, kterými jsem si sám prošel na více úrovních a v různých fázích života

 "Pokaždé, když odoláme tlaku být jako ostatní, dáváme prostor svému pravému já, aby se projevilo. Neplať za komfort společenské přijatelnosti cenou svých snů."

✔️ Přestože se mi rýsovala slibná budoucnost pokračující ve vzdělání po škole, rozhodl jsem se odvážně vykročit směrem k mému dětskému snu. Odklonil jsem se od předpokládané cesty, kterou pro mne kreslilo okolí, a vydal se na cestu plnou životních zkušeností a nových příležitostí.

❓Dodnes se často ptám:  Jak moc může naše životní cesta být formována představami, které si o nás utvářejí ostatní, a jejich názory na to, jak bychom měli postupovat? A kolik z našich rozhodnutí je ve skutečnosti plodem vlastní vůle?

„Jak moc může naše životní cesta být formována představami, které si o nás utvářejí ostatní, a jejich názory na to, jak bychom měli postupovat? A kolik z našich rozhodnutí je ve skutečnosti plodem vlastní vůle"?

"Bez peněz v kapse, ale s plamínkem naděje v srdci se rodí nejsilnější příběhy úspěchu."

✔️ Došel jsem na místo, kde jsem musel začít tvořit svou existenci bez finančních prostředků. Od prací v kuchyni, jako mytí nádobí ve večerních hodinách, přes přípravu svačin v ranních chvílích, opatrování dětí, až po zaměstnání v restauracích a hotelích, než jsem se dostal k založení svého vlastního podniku. Veškeré tyto aktivity jsem realizoval v prostředí, které mi nebylo rodné, kde jsem nevyrůstal a nedomluvil se původním jazykem. Přesto jsem vynaložil veškeré úsilí, aby jsem se adaptoval na místní poměry a postupně si budoval svoji profesní dráhu i osobní život.

❓Často se lidí ptám: Jaké momenty a zkušenosti ve vašem životě vás definovaly a posílily, které byste bez nich jinak nezískali?

„Jaké momenty a zkušenosti ve vašem životě vás definovaly a posílily, které byste bez nich jinak nezískali?"

"Pocity zklamání a strachu nejsou konec, ale začátek cesty k hlubšímu pochopení sebe sama a svých pravých tužeb."

✔️  Strávil jsem čtrnáct let mimo domov, objevoval jsem různé kouty světa, poznával rozličné kultury a zvyky. Během této doby jsem se naučil hovořit různými jazyky, získával vzdělání v cizině a získal jsem pracovní zkušenosti ve špičkových firmách svého oboru. Měl jsem jasnou představu o tom, jak by měl vypadat můj ideální život, a všechny moje kroky vedly k tomuto cíli. Avšak měl jsem potíže přijímat, když se situace vyvíjela jinak, než jsem předpokládal. Moje přílišná závislost na dosažených úspěších a strach z jejich ztráty mi často přinášely pocit zklamání a obavy.

♦️ Často si připomínám: ...,že někdy nás určité ztráty přimějí cítit, že se v tom všem ztrácí naše pravá podstata a naše vlastní já..

„Často si připomínám, že někdy nás určité ztráty přimějí cítit, že se v tom všem ztrácí naše pravá podstata a naše vlastní já..“

"Top manažer – na vrcholu, ale sám. Úspěch v kariéře často nekoresponduje se štěstím ve vlastní duši."

✔️  Po mém příjezdu zpět do České republiky jsem pokračoval ve své již nastartované profesní dráze, kde mi bylo ve funkci ředitele svěřeno úkolem přetvořit společnost na profitabilní podnik. Avšak to, co jsem skutečně potřeboval, byla osobní proměna mého zdraví. Jednak jsem se snažil zajistit finanční bezpečí a profesní růst, ale zároveň mi bylo svědkem rozkladu mého manželství a můj životní režim čelil enormnímu tlaku. To mělo vliv na moje zdraví a fyzický vzhled. Napětí jsem zvládal únikem od skutečnosti, a to častým holdováním alkoholu.

♦️ Připomínám si dodnes: „Často si přejeme získat to, co nám není dopřáno, nebo co si myslíme, že nám ve velké míře schází. Avšak otázka, kdy je pro nás toho dostatek, leží na tenké hraně. Pokud ji přehlédneme, může se stát, že naše snažení přijde o svou původní hodnotu a smysl.“

„ Toužíme po nedosažitelném, hledíme na nedostatky. Kde je hranice dostatečnosti? Přehlédneme-li ji, ztrácí naše úsilí smysl."

 "Uspět ve světě podnikání je jedna věc. Budovat vztah je zcela jiná disciplína. Úspěch venku nevyrovná selhání doma."

✔️ Vždycky jsem toužil provozovat své vlastní fitness studio a pořídit si prostorné bydlení. To se mi podařilo, stejně jako koupě domu pro mou rodinu. Získal jsem také luxusní vůz. Své podnikatelské aktivity jsem nadále rozšiřoval a vedl jsem firmu v pozici ředitele. Avšak poté, co jsem několikrát zažil vyhoření kvůli stresu a strávil dva roky v nefunkčním manželství, jsem došel k závěru, že je nezbytné situaci řešit. Bylo to zřejmě nejsložitější rozhodnutí, kterému jsem musel čelit. Nemohl jsem se již vyhýbat otázkám, které mě k tomuto rozhodnutí dovedly. Bylo třeba přijmout realitu a změnit svůj přístup k sobě a k mému partnerovi. Nechtěl jsem již žít v lži a trápit se pocitem vnitřní nespokojenosti, předstírat, že všechno je v pořádku, zatímco ve skutečnosti to tak nebylo. Úspěchy v kariéře a finanční sféře byly za cenu osobního neúspěchu ve vztahu k sobě, v manželství a ve stylu života, který jsem si přál vést.

❓Od té doby se často lidí ptám:  Kolik času vydržíte se svým způsobem života a vlastní osobou, než se rozhodnete udělat změnu? 

„Kolik času vydržíte se svým způsobem života a vlastní osobou, než se rozhodnete udělat změnu"?

 "Odpustit si vlastní chyby znamená osvobodit se od pout minulosti a umožnit sobě růst bez zbytečných břemen."

✔️ Poté, co jsem uzavřel kapitolu svého manželství a vyřešil ty nejpalčivější problémy, které mě tížily, začal jsem cítit dočasnou úlevu a pocit svobody. Avšak, po krátké době na mě dopadla celá tíha situace. Postupně jsem se snažil vyrovnat se všemi osobními krizemi, které mě sužovaly, kromě jedné – své vnitřní potíže. Na jednu stranu jsem cítil úlevu, na druhou však stále bolest. Uvědomil jsem si, že nemůžu uniknout tomuto začarovanému kruhu, pokud budu dál opakovat stejné chyby bez jakéhokoliv ponaučení. Bylo mi nejasné, co konkrétně mi škodí a brání mi cítit se šťastně. Vědomí, že neznám cestu k vlastnímu štěstí, která by mi umožnila odpustit si, najít lásku k sobě a začít si vážit, bylo frustrující. Štěstí totiž není něco, co bychom měli hledat vně nás, ale je to stav a pocit, který má každý z nás ve svém nitru. Dokud nenalezneme vnitřní klid a lásku k sobě, nemůžeme očekávat, že skutečný klid ve svém životě najdeme.

♦️ Pochopil jsem, že: „Přeměna takového druhu si žádá víc než pouhé tělesné úsilí. Jedná se o hlubší proměnu.“

„Přeměna takového druhu si žádá víc než pouhé tělesné úsilí. Jedná se o hlubší proměnu.“

 "Místo, aby nás život táhl za nitky nejistot, přijměme, že jediný klid máme ve svých rukách. Kontrola se rychle rozplyne, ale klid zůstává."

✔️  Od okamžiku, kdy jsem začal pohlížet hlouběji do svého nitra a pochopil jsem několik klíčových pravd, které nyní předávám dále, došlo k mnoha změnám, které mě formovaly v osobu, jíž nyní jsem. Není nutné mít neustále vše pod kontrolou, avšak můžeme ovlivnit, s jakou rovnováhou na situace reagujeme. Je důležité umět se na chvíli stáhnout, aniž bychom cítili, že se vzdáváme. A přesto se necítit jako ti, kdo prohráli, ale jako ti, kdo zvítězili. Právě to nám přináší opravdové úspěchy v životě. Události a omyly z minulosti nemůžeme vrátit zpět, ale můžeme ovlivnit naše pocity, které s nimi souvisí, a způsoby, jakými sebe sama vnímáme a hodnotíme.

Toto nás totiž spojí s naší skutečnou podstatou, s ideály, ke kterým usilujeme, a cíli, které máme. Ve své podstatě je život cestou transformace a poznání, jež formuje náš pocit naplnění a je určena k tomu, abychom ji prožívali, nikoliv jen podstupovali.

„ Existence má za úkol být nám přínosem, ne břemenem, protože představuje dynamickou cestu k pochopení, jež ovlivňuje úroveň našeho pocitu naplnění."

Jak můžete začít?

Pokud vás zajímá více o možné spolupráci, tak si můžete sjednat vstupní konzultaci zdarma

Galerie mých osobních tranformací

v různých fázích života a na různých profesních úrovních

TRANSFORMACE TĚLA

Předtím plný stresu, tlustý, přepracovaný, životem otrávený a vyhořelý vrcholový manžer, který se hnal jen za kariérou a pěnězi...Pár měsíců poté, již jako vyměněný. 

TRANSFORMACE VZTAHU (K SOBĚ A OSTATNÍM)

Předtím jsem si nevážil svého života a zdraví. Nebyl jsem naplněný a hledal útěchu jinde, kam jsem ale jen utíkal před realitou života...Poté již přednáším a inspiruji svým příběhem ostatní. 

TRANSFORMACE MYSLI a UVĚDOMĚNÍ

Od úniku a pití po nalezení štěstí a lásky, která je a vždy byla všude kolem. Jen jsem nebyl předtím připraven a uvědoměn natolik, abych ji mohl přijmou a vidět. 

Jak poznat, kdy je ten správný čas na změnu?

"Správný čas na změnu není okamžikem, který přichází, ale okamžikem, který vytváříme. Je to výzva, ne výsledek čekání."

 Občas se setkáváme s nutností transformace našeho osobního bytí, která může být buď dlouho očekávaná, nebo nás k ní přivedou nečekané okolnosti, kterými momentálně procházíme.

Když zjistíme, že nás současné okolnosti nedovedou k žádnému pokroku, je čas zaujmout nový směr.

Abychom se posunuli vpřed a naplnili naše touhy a ambice, může to vyžadovat opuštění známých cest a vyzkoušení nových přístupů.

Stojíme na křižovatce, kde musíme rozhodnout: buď pokračovat ve stavu, který nám nedovoluje být plně spokojeni, nebo se odvážit ke změně a objevovat cesty, které nás naplňují a přinášejí štěstí ve životě.

"Pouze když se odvážíme opustit známé, začneme skutečně růst. Komfort je nepřítelem proměny."

A co vám takováto změna může přinést?:

✅  Dokážete uzavřít nepříjemné a opakovaně se vracícející momenty z minulosti a nahradit je novými, které vás již neblokují. Stává se, že tyto vzorce vás, ať už vědomě, či podvědomě, zabraňují v postupu vpřed směrem k vašim cílům. Udržují vás na stejném místě bez možnosti pohnout se dál, bez ohledu na vaši vůli.

Avšak, když tyto překážky necháte za sebou a přestanete jim dovolit omezovat vás, je to jako když zavřete jedny dveře, aby se před vámi mohly otevřít další, skrze které vkročíte do nové fáze života plné spokojenosti.

✅  Dá vám schopnost rozpoznat skutečné příčiny, které přispívají k vašemu dlouhodobému pocitu štěstí a naleznete harmonii a rovnováhu ve svém nitru. Navázání spojení s vlastním já a věnování se činnostem, které vás naplňují a kreslí cestu vašeho života.

Je to podobné odhalení skvostu, který byl vždy nedaleko vás a který jste tak dlouho vyhledávali.

 Jste vybaveni schopností efektivněji koordinovat vaše životní ambice a přidružené nároky, jež jsou v harmonii s vaším já a poskytují vám přirozenou inspiraci. Vaše perspektivy na zlepšení vašeho existence, které vám přinášejí hluboký význam.

Poskytnete si navigační nástroj, který vám neustále ukáže pravou cestu k vašemu pravému cíli.

Jste připraveni efektivně čelit životním okolnostem s jistotou a strategickým myšlením, které je autentické a vede vás neustále vpřed a dál. Nabízí se vám šance radovat se ze života, který si tvoříte, a svým jednáním a postojem působit jako inspirace pro ostatní.

Přirovnáni můžete být k stromu ve vichru, jenž díky svým hlubokým kořenům odolává jakékoliv nárazové síle, protože stojí pevně na základech.

✅  Očekávejte, že se budete neustále vyvíjet a získávat nové poznatky. Váš rozvoj se bude harmonizovat s vašimi klíčovými hodnotami a potřebami pro maximální uplatnění vašich schopností. Čím více příležitostí si vyberete a využijete, tím více se otevřou dveře k vašemu osobnímu postupu.

To lze přirovnat k zasazení stromu a dotazu na jeho maximální možný růst, na což dostanete odpověď, že dosáhne právě tak vysoko, jak je to možné.

✅  Máte šanci postavit se do čela svého života a tím efektivněji sdílet svou vizuální představu s okolím. To vám umožní rozšiřovat vaše principy a přispívat k pozitivní transformaci ve společnosti a mezi lidmi ve vašem bezprostředním prostředí. Váš přístup může mít dlouhotrvající vliv a zvyšovat pochopení ostatních o vašich motivech a metodách, čímž se zvyšuje i váš pozitivní vliv.

Je to jako s knihou, která při každém otevření přináší nové užitečné informace a naučí vás něco, co ve vás vyvolá pozitivní pocit.

 Tento krok představuje hlubokou proměnu, která přináší řadu pozitivních výsledků na různých úrovních vašeho bytí. Přestože se může jevit jako náročné se v něm orientovat, mít vedle sebe někoho, kdo vás bude podporovat a koho budete moci plně důvěřovat, se ukáže jako neocenitelná opora na vaší osobní pouti. Osobu, která již podobnou proměnou prošla a bude vás po celou dobu doprovázet. Je na vás, abyste si umístili zrcadlo tak, aby odráželo vaši celistvost a poté položili klíčové otázky, které vás dovedou k důležitému rozhodnutí.

Výběr je plně na vás, ale ve chvíli, kdy si přejete, mohu vám být oporou jako váš průvodce, přítel a kouč.

Kaufman Family s.r.o.

Přívozní 1562/1
Praha 7 - Holešovice

IČ: 04229223

Vedený v evidenci:
Městský soud v Praze C 244407.

 

Kontakt

Email:

info@davidkaufman.cz

info@lstylemovement.cz