ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum nabytí účinnosti: Únor 2022

Následující zásady ochrany osobních údajů upravují postupy online shromažďování informací společnosti Kaufman Family s.r.o., IČ: 04229223 pod značkou Nlpc Academy, Lifestyle Movement a Lifestylová Akademie (dále jen „my“, „nás“ nebo „nám“). Konkrétně nastiňuje druhy informací, které o vás shromažďujeme, když používáte naše webové stránky (dále jen „Stránky“), a způsoby, jakými tyto informace využíváme. Tyto zásady ochrany osobních údajů, včetně našeho prohlášení o soukromí dětí, se nevztahují na informace, které nám poskytnete nebo které shromáždíme off-line a/nebo jinými prostředky (na příklad při živé události, prostřednictvím telefonu či pošty).

Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů. Návštěvou a užíváním našich Stránek souhlasíte s tím, že vaše užívání našich Stránek a jakýkoli spor ohledně ochrany soukromí se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů. Jelikož je síť médium, které se vyvíjí, budeme možná
v určitém okamžiku v budoucnosti potřebovat naše zásady ochrany osobních údajů změnit, v takovém případě změny těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na těchto webových stránkách a aktualizujeme datum nabytí účinnosti zásad tak, aby odráželo změny. Dalším pokračováním užívání Stránek poté, co zveřejníme takovéto změny, přijímáte zásady ochrany osobních údajů ve změněném znění.

Jak shromažďujeme a využíváme informace

Můžeme shromažďovat a uchovávat osobní nebo jiné informace, které nám dobrovolně poskytnete online, když používáte Stránky (např. když jste na Stránkách nebo když prostřednictvím e-mailu odpovíte na některou rubriku uvedenou na Stránkách). lstylemovement.cz nebo lstylemovement.com kontaktuje pouze jednotlivce, kteří o to výslovně požádají, nebo v případě, že se přihlásili k odběru našich sdělení, zúčastnili se jedné z našich akcí nebo si zakoupili jeden z našich produktů. Shromažďujeme osobní identifikační informace od našich uživatelů během online registrace a online nakupování. Tyto informace obecně zahrnují jméno a e-mailovou adresu pro účely registrace nebo dobrovolné („opt-in“) účely a jméno, poštovní adresu a údaje o kreditní kartě, jestliže se registrujete na naše akce nebo nakupujete naše produkty. Veškeré tyto informace nám poskytujete vy.

Rovněž shromažďujeme a uchováváme informace, které jsou vygenerovány automaticky, když si online prohlížíte naše Stránky. Můžeme například shromažďovat informace o vašem počítačovém připojení k internetu, které nám mimo jiné umožní zlepšit podání našich webových stránek a měřit provoz na Stránkách. Také můžeme používat standardní funkce nacházející se v prohlížecím softwaru zvané „cookies“ ke zlepšení vašich zkušeností se Stránkami. Cookies jsou malé soubory, které váš webový prohlížeč umisťuje na váš pevný disk za účelem vedení záznamů. Tím, že ukazují, jak a kdy návštěvníci stránky používají, nám cookies pomáhají uvádět reklamy a inzeráty, určit, kolik unikátních návštěvníků nás navštěvuje, a vysledovat uživatelské trendy a vzorce. Díky nim také nemusíte opětovně zadávat své preference v určitých oblastech Stránek, kam jste už předtím mohli zadat informace o preferencích. Stránky mohou také používat webové prezenční signály (jednopixelové grafické soubory, také známé jako „průhledné obrazy v GIF“) pro přístup ke cookies a počítání uživatelů, kteří navštěvují Stránky nebo otevírají e-mailové zprávy ve formátu HTML.

Informace, které od vás shromažďujeme, když používáte Stránky, využíváme různými způsoby, včetně využití informací k úpravě funkcí na míru; uvádění reklam a inzerátů, které se objevují na Stránkách; a k zpřístupňování dalších nabídek prostřednictvím e-mailu, přímých reklamních zásilek nebo jinak. Také můžeme vaše informace poskytovat pro nejrůznější účely třetím osobám, jako jsou např. poskytovatelé služeb smluvních dodavatelů a vydavatelé a inzerenti jako třetí strany. Pokud nás nevyrozumíte postupem popsaným níže, vyhrazujeme si právo používat a poskytnout veškeré

informace, které od vás a o vás shromáždíme, když používáte stránky, třetím osobám jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu, jako např. umožnit nám nebo třetí straně poskytnout vám informace o produktech a službách. Jestliže si nepřejete, aby byly vaše informace používány k těmto účelům, musíte koordinátorovi online ochrany osobních údajů, jehož adresa je uvedena na konci těchto zásad ochrany osobních údajů, zaslat dopis se žádostí, aby vaše údaje odstranil ze všech seznamů informací, které by mohly být použity k těmto účelům nebo které by mohly být poskytnuty či prodány třetím stranám.

Mějte prosím na paměti, že kdykoli dobrovolně zpřístupníte své osobní informace, aby je online prohlížely třetí strany – například na vývěskách (message boards), weblozích, prostřednictvím e-mailu nebo na diskuzních stránkách (chatovacích prostorách) – tyto informace mohou vidět, shromažďovat a používat kromě nás i další. Nemůžeme být odpovědní za jakékoli nepovolené využití takovýchto informací třetí stranou.

Někteří z našich reklamních agentů třetí strany a reklamních serverů, kteří umisťují a představují inzeráty a reklamy na Stránkách, od vás mohou rovněž shromažďovat informace prostřednictvím cookies, webových prezenčních signálů nebo podobných technologií. Tito inzerenti třetích stran a reklamní servery mohou využívat informace, které shromažďují, s cílem pomoci prezentovat své reklamy a inzeráty, aby pomohly měřit a zkoumat účinnost reklam a inzerátů, nebo k jiným účelům. Používání a shromažďování vašich informací těmito inzerenty třetích stran a reklamními servery se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů třetích stran a nevztahují se na ně naše zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran a reklamních serverů se totiž mohou od našich zásad lišit. Máte-li jakékoli obavy o používání cookies a webových prezenčních signálů třetí strany nebo o využití vašich informací, měli byste navštívit webové stránky třetí strany a prohlédnout si její zásady ochrany osobních údajů.

Stránky rovněž obsahují odkazy na jiné webové stránky a poskytují přístup k produktům nebo službám nabízeným třetími stranami, na jejichž zásady ochrany osobních údajů nemáme vliv. Pokud prostřednictvím Stránek vstoupíte na jiné webové stránky nebo koupíte produkty či služby třetí strany, využití jakýchkoli vámi poskytnutých informací se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů provozovatele stránek, které navštěvujete, nebo dodavatele takovýchto produktů či služeb.

Některé obsahy, produkty a služby můžeme zpřístupnit i prostřednictvím našich stránek nebo tak, že vám zašleme e-mailová sdělení prostřednictvím kooperativních vztahů s dodavateli třetích stran, kdy se na Stránkách objeví značky našeho dodavatelského partnera ve spojení s takovým obsahem, produkty a/nebo službami. Můžeme s naším dodavatelským partnerem sdílet jakékoli informace, které poskytnete nebo které jsou shromážděny během návštěvy jakýchkoli stránek, jež jsou zpřístupněny ve spolupráci s naším dodavatelským partnerem. V některých případech od vás může dodavatelský partner shromažďovat informace přímo, v takových případech mohou zásady ochrany osobních údajů našeho dodavatelského partnera platit pro využití vašich informací dodavatelským partnerem. Zásady ochrany osobních údajů našich dodavatelských partnerů se mohou lišit od našich. Máte-li jakékoli otázky týkající se zásad ochrany osobních údajů jednoho z našich dodavatelských partnerů, měli byste se ohledně dalších informací spojit přímo s dodavatelským partnerem.

Upozornění: příležitostně můžeme poskytnout informace o našich návštěvnících, jestliže je toto poskytnutí informací vhodné k dodržování právních předpisů nebo k ochraně práv, vlastnictví nebo bezpečnosti uživatelů Stránek či veřejnosti.

Upozorňujeme také, že jak naše podnikání roste, můžeme prodat nebo koupit různá aktiva.
V nepravděpodobném případě, že prodáme některá z našich aktiv nebo veškerá naše aktiva, nebo že jedny či vícero našich webových stránek získá jiná společnost, mohou být mezi těmito převedenými aktivy informace o našich uživatelích.

Analytická služba Google Analytics

Za účelem optimalizace našeho podnikání používáme také analytickou službu pro inzerenty Google Analytics Advertiser Features. Funkce pro inzerenty zahrnují:

Remarketing (cílení internetové reklamy) s Google Analytics
Google Display Network Impression Reporting – nástroj hlášení, jaký dojem zanechaly reklamy umístěné na síť Google
Integrace platformy DoubleClick
Google Analytics Demographics and Interest Reporting (demografické údaje a přehledy zájmů Google Analytics)

Povolením těchto funkcí Display z Google Analytics je naší povinností informovat naše návštěvníky tím, že zveřejníme používání těchto funkcí a že my a prodejci třetích stran používáme cookies (jako je Google Analytics cookie) nebo jiné identifikátory prvého řádu a cookies třetích stran (jako jsou Kartra cookie) nebo jiné identifikátory třetích stran společně za účelem shromažďování údajů o vašich aktivitách na našich stránkách. Kromě jiných využití nám to umožňuje kontaktovat vás e-mailem, jestliže začnete vyplňovat náš objednávkový formulář, ale opustíte jej před dokončením vyplnění, abychom vám připomněli, že máte svou objednávku dokončit. „Remarketingové“ funkce nám umožňují oslovit lidi, kteří dříve navštívili naše stránky, a přiřadit správné reklamní sdělení ke správnému publiku.

Používání cookies společností Google můžete odmítnout tak, že navštívíte nastavení reklamy na Google a/nebo můžete odmítnout používání cookies prodejce třetí strany tak, že navštívíte stránku opt-out (odmítnutí) iniciativy Network Advertising Initiative.

Facebook

Jakožto inzerenti na Facebooku a prostřednictvím naší facebookové stránky můžeme my (nikoli Facebook) shromažďovat obsah nebo informace od uživatele Facebooku a tyto informace mohou být využívány stejným způsobem, který je specifikován v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasíte s naším shromažďováním takovýchto informací.

Dodržujeme omezení využívání údajů společnosti Facebook.
Jakékoli reklamní údaje shromážděné, získané nebo vyplývající z naší facebookové reklamy („facebookové reklamní údaje“) jsou sdíleny pouze s osobou jednající naším jménem, jako např. naším poskytovatelem služeb. Jsme odpovědní za to, že zajistíme, aby naši poskytovatelé služeb chránili jakékoli facebookové reklamní údaje nebo jakékoli jiné od nás získané informace, omezili naše využití všech těchto informací a zachovávali je v tajnosti a zabezpečili je.
Nevyužíváme facebookové reklamní údaje pro žádné účely (včetně retargetingu, smíšení údajů napříč několika inzertními kampaněmi nebo umožnění piggybackingu či přesměrování s tagy), vyjma na souhrnném a anonymním základě (vyjma případů povolených Facebookem) a pouze k posouzení výkonnosti a účinnosti našich facebookových reklamních kampaní.
Nevyužíváme facebookové reklamní údaje, včetně kritérií cílení pro facebookovou reklamu, k budování, připojení k, úpravě, ovlivňování nebo zvětšení uživatelských profilů, včetně profilů spojených s jakýmkoli identifikátorem mobilního zařízení nebo jinými jedinečnými identifikátory, které určí totožnost jakéhokoli konkrétního uživatele, prohlížeče, počítače nebo zařízení.
Nepředáváme žádné facebookové reklamní údaje (včetně anonymních, souhrnných nebo odvozených údajů) žádné reklamní síti, výměně reklam, zprostředkovateli údajů nebo jiné reklamní službě či službě spojené s vyčíslením v penězích.

Prohlášení o soukromí dětí

Toto prohlášení o soukromí dětí vysvětluje naše postupy s ohledem na online shromažďování a využívání osobních údajů od dětí mladších třinácti let a poskytuje důležité informace týkající se jejich práv podle federálního zákona ohledně těchto informací.
• Tyto stránky nejsou určeny dětem mladším třinácti let a my v rámci Stránek vědomě NESHROMAŽĎUJEME osobní informace od dětí mladších třinácti let. Prověřujeme uživatele,
kteří si přejí poskytnout osobní informace, abychom uživatelům mladším třinácti let zabránili v poskytnutí těchto informací. Pokud zjistíme, že jsme v rámci Stránek nedopatřením obdrželi osobní informace od uživatele mladšího třinácti let, takovéto informace vymažeme z našich záznamů. Pokud budeme v budoucnu naše postupy měnit, získáme před shromažďováním jakýchkoli osobních údajů od dětí mladších třinácti let v rámci stránek předchozí ověřitelný souhlas rodičů.

Jelikož neshromažďujeme jakékoli osobní informace od dětí mladších třinácti let v rámci Stránek, také vědomě NEPŘEDÁVÁME tyto informace třetím stranám.
NEDOVOLUJEME vědomě dětem mladším třinácti let veřejně publikovat nebo jinak předávat osobní kontaktní údaje prostřednictvím Stránek.
Jelikož neshromažďujeme jakékoli osobní informace od dětí mladších třinácti let v rámci stránek, NEPODMIŇUJEME účast dítěte mladšího třinácti let na online aktivitách Stránek poskytnutím osobních informací.

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR)

GDPR vstupuje v účinnost dne 25. května 2018 a je určeno k ochraně údajů občanů Evropské unie (EU).

Jakožto společnost, která obchoduje se svými stránkami, obsahem, produkty a/nebo službami online, necílíme náš marketing konkrétně jakýmkoli smysluplným způsobem na EU nebo podnikání v nebo pro EU. Pokud jsou údaje, které nám poskytnete v průběhu vašeho používání našich stránek, obsahu, produktů a/nebo služeb, řízeny GDPR, budeme dodržovat příslušné části nařízení.

Pokud jste občan s pobytem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo vstupujete na tyto stránky z EHP, máte právo od nás požadovat: přístup k vašim osobním údajům; opravu nebo výmaz; přenosnost; a omezení nebo námitku proti zpracování vašich osobních údajů. To zahrnuje „právo být zapomenut.“

Jak vaše informace uchováváme?

Vaše informace jsou uchovávány na serveru SmartEmailing, FAPI a Mioweb, který poskytuje lstylemovement.cz a ovladamsvezdravi.cz obsah a zasílání zpráv. K vašim informacím mohou mít přístup pouze oprávněné osoby, které pomáhají spravovat tyto seznamy za účelem doručování informací.

Veškerá sdělení nebo emaily, které vám ovladamsvezdravi.cz, lstylemovement.cz či lstylemovement.com zašle, v sobě obsahují odkaz pro odhlášení odběru. Můžete se kdykoli sami vyškrtnout z našeho seznamu zájemců o zasílání tak, že kliknete na odkaz pro odhlášení odběru, který lze nalézt v každém sdělení, které vám zasíláme.

Upozornění

Třebaže je to vysoce nepravděpodobné, tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou kdykoli dle našeho volného uvážení změnit. Pokud bychom museli tyto zásady aktualizovat, zveřejníme aktualizace na této straně našich webových stránek.

Máte-li jakékoli dotazy či obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, adresujte nám je prosím na:

info@lstylemovement.cz